Kế toán muốn khai báo đúng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tại xã 3 chữ số sau dấu phẩy

1. Mục đích

Giúp kế toán khai báo đúng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tại xã 3 chữ số sau dấu phẩy.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, với hệ số lương và hệ số phụ cấp, phần mềm chỉ nhập được 2 số sau dấu phẩy, do đó chưa ghi nhận được đúng hệ số phụ cấp theo quy định của huyện.

Sau phiên bản R41, phần mềm cho phép thiết lập tùy chọn hiển thị hệ số phụ cấp bao nhiêu số sau dấu phẩy; khi khai báo phụ cấp kiêm nhiệm xã cho CBNV ở danh sách hưởng lương, cho phép khai báo thông tin Hệ số lương kiêm nhiệm và Hệ số chức vụ kiêm nhiệm có 3 số sau dấu phẩy.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Tùy chọn tính lương.
  • Hoặc chọn menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương.
  • Thực hiện thiết lập chữ số thập phân sau dấu phẩy của các PC hưởng theo hệ số.
  • Ví dụ thiết lập chữ số thập phân sau dấu phẩy của các PC hưởng theo hệ số là 3.

  • Khi thêm mới phụ cấp kiêm nhiệm xã (menu Tiền lương\Danh sách CBNV), kế toán chọn được Hệ số lương kiêm nhiệm có 3 số sau dấu phẩy.
  • Ví dụ: 2,561.

Cập nhật 24/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA