Kế toán muốn đáp ứng mẫu truy lĩnh đặc thù đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán đáp ứng mẫu truy lĩnh đặc thù đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm đã có tính năng tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh, tuy nhiên chưa đáp ứng hết được yêu cầu của đơn vị do chưa tính thành tiền từng khoản chênh lệch.

Sau phiên bản R41, chương trình cập nhật lại chức năng tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh, trả ra số tiền chênh lệch của từng khoản được truy lĩnh

.

Cập nhật 21/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA