Kế toán muốn lập dự toán lương, CCTL theo các khối riêng: khối phòng ban, khối giáo dục, khối xã để đúng với thực tế quản lý tại PTC

1. Mục đích

Giúp cho kế toán lập dự toán lương, cải cách tiền lương theo các khối riêng: khối phòng ban, khối sự nghiệp giáo dục, khối xã để đúng với thực tế quản lý tại PTC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm chỉ tổng hợp chung các khối theo phân quyền tổng hợp phê duyệt hoặc tổng hợp theo biểu mẫu.

Kể từ phiên bản R41, phần mềm cho phép xem bảng tổng hợp dự toán lương theo loại hình đơn vị theo Khối phòng ban chuyên môn, Khối sự nghiệp giáo dục, khối xã.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Dự toán lương, chọn Tổng hợp dự toán.
 • Chọn tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên.
 • Tại đây, chương trình mặc định chọn xem theo Tất cả
 • Đơn vị tích chọn xem theo Loại hình đơn vị.
 • Chọn xem tổng hợp dự toán lương theo khối tương ứng:
  • Khối phòng ban chuyên môn: Văn phòng UBND; Phòng Giáo dục huyện; Phòng Nội vụ huyện; Phòng Tài chính huyện; Trung tâm y tế huyện hoặc bệnh viện đa khoa huyện.
  • Khối sự nghiệp giáo dục: Khối trung học cơ sở; Khối tiểu học; Khối mầm non.
  • Khối xã: Xã loại I; Xã loại II; Xã loại III.

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA