Kế toán muốn lập dự toán lương chi tiết cho lao động tuyển mới chi tiết theo tỷ lệ hưởng lương của từng tháng trong năm

1. Mục đích

Giúp cho kế toán lập dự toán lương chi tiết cho lao động tuyển mới chi tiết theo tỷ lệ hưởng lương của từng tháng trong năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, hàng năm khi lập dự toán lương cho các nhân sự tuyển mới, đơn vị lập chi tiết lương theo 2 giai đoạn: Giai đoạn tập sự: hưởng lương và phụ cấp 85%; Giai đoạn chính thức: hưởng lương và phụ cấp 100%. Hiện phần mềm chỉ điền 1 thông tin hưởng duy nhất dưới tỷ lệ hưởng 100%.

Kể từ phiên bản R41, khi lập dự toán lương cho nhân sự tuyển mới, phần mềm bổ sung cột Số tháng hưởng 85% để tính cho giai đoạn thử việc, sửa cột Số tháng được hưởng thành cột Số tháng hưởng 100%. Khi đấy số dự toán lương của nhân sự tuyển mới sẽ được tính toán dựa trên 2 cột này.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Dự toán lương, chọn thời điểm cần lập dự toán.
  • Ví dụ: chọn Tháng 07 năm 2021.
  • Nhấn Lập dự toán.
  • Tại bảng Lập dự toán lương, nhập cột Số tháng hưởng 85% và cột Số tháng hưởng 100%.

  • Nhấn Tính dự toán lương => chương trình sẽ tính dự toán lương cho lao động trong tổng biên chế được duyệt, có bao gồm các tập sự có số tháng hưởng 85% lương và 100% lương.

Cập nhật 21/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA