Kế toán muốn lập dự toán lương cho các cán bộ không thuộc biên chế như HĐ ND68 hoặc nhân viên y tế, ấp…

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương cho các cán bộ không thuộc biên chế như HĐ ND68 hoặc nhân viên y tế, ấp…để đúng với nghiệp vụ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm chỉ đáp ứng lập dự toán lương cho các đối tượng thuộc biên chế đơn vị, nhân sự tuyển mới và dự toán cho quỹ nâng lương, phụ cấp…không đúng thực tế phát sinh của đơn vị.

Kể từ phiên bản R41, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép chọn bổ sung cả các cán bộ nhân viên bị loại khỏi bảng dự toán và các bộ nhân viên không thuộc biên chế.

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Tiền lương\Danh sách CBNV, chọn Thêm.
  • Đơn vị có thể chọn thuộc biên chế hay không bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn Thuộc biên chế.

  • Trong trường hợp tích chọn Thuộc biên chế, đơn vị có thể chọn Loại biên chếHành chính hay Sự nghiệp.

 

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA