Kế toán muốn tính bảo hiểm do truy lĩnh dựa trên số ngày làm việc của tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán tính bảo hiểm do truy lĩnh dựa trên số ngày làm việc của tháng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, khi tính truy lĩnh số tiền đóng bảo hiểm phụ thuộc vào số ngày truy lĩnh của CBNV trong tháng. Trong trường hợp số ngày truy lĩnh không tròn tháng thì sẽ xét: nếu tháng đó truy lĩnh > 14 ngày thì tháng đó đóng bảo hiểm. Ngược lại, nếu tháng đó truy lĩnh <= 14 ngày thì tháng đó không đóng bảo hiểm.

Kể từ phiên bản R41, thêm điều kiện tính bảo hiểm trên tất cả các giao diện tính truy lĩnh hiện tại, kế toán có thể khai báo số ngày lẻ do truy lĩnh và mặc định tính các khoản đóng góp dựa trên số tiền các khoản phụ cấp nhân với số tháng, ngày.

Cụ thể như sau:

Nếu có ngày lẻ thì xét số ngày để tính bảo hiểm do truy lĩnh như sau:

  • Nếu số ngày lẻ >14 ngày thì cộng thêm 1 tháng khi tính bảo hiểm so với cột Số tháng.
  • Nếu số ngày lẻ <=14 ngày thì số tháng tính bảo hiểm bằng cột Số tháng.

Cập nhật 23/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA