Khi thay đổi mức lương, phụ cấp đóng bảo hiểm, CBTC mong muốn có thể thêm nhanh được bản ghi BHXH mới

1. Mục đích

Khi thay đổi mức lương, phụ cấp đóng bảo hiểm, CBTC có thể thêm nhanh được bản ghi BHXH mới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, tại các đơn vị, khi có bất cứ sự thay đổi nào về lương, phụ cấp đóng báo hiểm thì phải báo tăng mức lương đóng bảo hiểm để ghi nhận vào sổ BHXH. Hiện nay, phần mềm cho phép khai báo quá trình lương và quá trình đóng bảo hiểm nhưng tại quá trình đóng bảo hiểm, KH phải tự nhập nhập mức đóng, tỷ lệ đóng mà PM chưa hỗ trợ gợi ý trong khi đã có quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, HĐ 68.

– Kể từ phiên bản R53, khi thêm mới quá trình đóng BH, phần mềm tự gợi ý ra thông tin Mức lương đóng BH, tỷ lệ đóng theo quá trình lương, phụ cấp đã được khai báo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang, tại mục 10. Quá trình đóng bảo hiểm, khi thêm mới quá trình đóng bảo hiểm, phần mềm sẽ tự gợi ý ra thông tin Mức lương đóng BH, tỷ lệ đóng theo quá trình lương, phụ cấp đã được khai báo.

2. Riêng đối với LĐHĐ thì việc mức đóng là bao nhiêu là do thỏa thuận giữa đơn vị và người lao động do đó KH đồng ý phần mềm mặc định mức đóng BH chính bằng tiền lương của LĐHĐ, nếu chưa chính xác KH sẽ có điều chỉnh lại.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA