CBTC muốn lựa chọn ghi hoặc không ghi mức lương đóng bảo hiểm theo để tiện cho việc theo dõi và nhập liệu do thực tế không nhớ hết được mức lương đóng từng giai đoạn

1. Mục đích

Giúp CBTC tự động tính được mức lương đóng bảo hiểm theo quá trình lương, phụ cấp để tiện cho việc theo dõi và nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

–  Trước phiên bản R32, CBTC đã theo dõi được các thông tin BHXH, tuy nhiên phần mềm đang yêu cầu nhập Mức tiền đóng bảo hiểm, do đó người dùng phải tự tính toán bằng tay trước khi nhập vào phần mềm. Việc này khá bất tiện cho người dùng do không phải lúc nào CBTC cũng giữ được sổ bảo hiểm mà chỉ có quá trình đóng.

Kể từ phiên bản R32, khi khai báo quá trình đóng bảo hiểm tại menu Hồ sơ\10. Quá trình đóng bảo hiểm thì phần mềm chỉ bắt buộc nhập thông tin Từ, tháng, năm và Loại phát sinh, còn thông tin Mức lương đóng và Tỷ lệ đóng CBTC có thể nhập hoặc không.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA