CBTC muốn nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập cùng 1 ngày hưởng cho 2 quyết định công tác.

Ví dụ: Quyết định tuyển dụng và quyết định phân công công việc là 2 quyết định riêng rẽ, có 2 số quyết định khác nhau, mục đích khác nhau nhưng có cùng 1 ngày hưởng và ngày quyết định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, ngoại trừ quyết định bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm thì các quyết định khác phải khác ngày hưởng.

Kể từ phiên bản R34, chương trình cho phép CBTC nhập cùng 1 ngày hưởng cho 2 quyết định công tác.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang, chương trình bổ sung thông tin Số quyết định và Ngày quyết định khi khai báo Thông tin tuyển dụng.

  • Trường hợp có 2 quyết định trùng nhau về ngày quyết định (ngày hưởng) thì quyết định tuyển dụng được khai báo ở nhóm Thông tin tuyển dụng, còn quyết định khác sẽ được khai báo ở tab 2. Quá trình công tác.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA