CBTC muốn nhập đầy đủ thông tin Về việc trong QĐCT của CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập được đầy đủ thông tin Quyết định về việc trong tab 2.Quyết định công tác, đồng thời CBTC cũng nhập được đầy đủ nhận xét, đánh giá tại tab 8. Kết quả đánh giá phân loại khi khai báo hồ sơ cho CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R34, chương trình cho phép CBTC nhập tối đa là 255 ký tự khi nhập Quyết định về việc tại tab 2.Quá trình công tác và Nhận xét, đánh giá tại tab 8. Kết quả đánh giá phân loại.

Cụ thể như sau:

  • Tại tab 2. Quá trình công tác\Quyết định về việc:

  • Tab 8. Kết quả đánh giá, phân loại\Nhận xét, đánh giá.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA