CBTC muốn nhập khẩu danh sách hưởng lương bao gồm thông tin chương, khoản, tiểu mục để tiện khai báo khi kết nối Bamboo và Mimosa

1. Mục đích

Giúp kế toán nhập khẩu danh sách hưởng lương bao gồm thông tin Chương, Khoản, Tiểu mục để tiện khai báo khi kết nối với phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET và phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, phần mềm bổ sung Thông tin lương, phụ cấp hiện tại khi CBNV khai báo hồ sơ trực tuyến.

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Nhấn Nhập khẩu.
  • Nhấn Tải tệp mẫu nhập khẩu.
  • Mở file excel danh sách hưởng lương vừa tải về và khai báo các Thông tin MLNS (Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục) bằng cách chọn trong danh sách.

  • Sau khi khai báo xong, lưu file excel và nhập khẩu vào phần mềm.

Ngoài ra, khi xuất khẩu danh sách hưởng lương ra file excel (Cập nhật hàng loạt\Xuất khẩu danh sách CBNV) thì tích chọn Thông tin MLNS ở mục Lương hiện hưởngPhụ cấp.

=> File xuất khẩu vừa tải về sẽ có các thông tin MLNS như đã khai báo trên phần mềm.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA