CBTC muốn đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ nâng lương (gửi nhận, phê duyệt)

1. Mục đích

Giúp CBTC của đơn vị cấp dưới lập danh sách đề nghị nâng lương, phụ cấp để gửi lên cho đơn vị cấp trên phê duyệt. Đơn vị cấp trên thực hiện phê duyệt và gửi lên cấp trên hoặc ra quyết định nâng lương hoặc từ chối đề nghị nếu chưa hợp lệ. Đơn vị cấp dưới sau khi nhận được quyết định của đơn vị cấp trên sẽ cập nhật vào hồ sơ CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị cấp dưới (lập danh sách, gửi lên cấp trên, cập nhật hồ sơ).

 • Sau khi lập xong danh sách nâng lương, phụ cấp thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi cho đơn vị cấp trên.
  • Chọn Đơn vị cấp trên.
  • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn. Nhấn Đồng ý.

 • Sau khi được cấp trên phê duyệt đề nghị, đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo, nhấn tại đây hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp để cập nhật hồ sơ.

Xem thêm hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên cho đơn vị cấp cơ sở tại đây.

Đơn vị cấp trên (lập danh sách, phê duyệt và gửi lên cấp trên/ra quyết định nâng lương/từ chối phê duyệt, cập nhật hồ sơ)

 • Đơn vị cấp trên lập danh sách đề nghị và gửi lên cho đơn vị cấp trên (nếu có) tương tự như đơn vị cấp dưới.
 • Đơn vị cấp trên phê duyệt đề nghị nâng lương, phụ cấp của đơn vị cấp dưới như sau:
  • Chọn menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp. Tại tab Danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới, nhấn Phê duyệt và Gửi đề nghị lên cấp trên.

  • Nếu không gửi lên cho cấp trên thì chọn Ra quyết định nâng lương.

  • Còn nếu từ chối đề nghị nâng lương của đơn vị cấp dưới thì nhấn Từ chối đề nghị. Nhập thêm Lý do từ chối.

Xem thêm hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên cho đơn vị cấp trên tại đây.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA