Thiết lập tùy chọn tính lương

Trong trường hợp đơn vị có sử dụng nghiệp vụ Lương thì sẽ có thêm tùy chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Lương. Tại đây phần mềm hiển thị chức năng Phân bổ trước khi tính lương Phân bổ sau khi tính lương.

2. Tích chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

Trường hợp 1: Nếu chọn Phân bổ trước khi tính lương, phần mềm cho phép chọn tương ứng theo các giá trị:

  • Phân bổ vào 1 nguồn.
  • Phân bổ vào nguồn chung.
  • Phân bổ nguồn riêng theo loại cán bộ.
  • Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban.
  • Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

Trường hợp 2: Nếu chọn Phân bổ sau khi tính lương

 • Tại tab Thiết lập tính lương, chọn Sửa.

 • Chọn Phân bổ sau khi tính lương.
 • Nhấn Cất.
Cập nhật 28/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA