CBTC muốn tổng hợp báo cáo 0203b theo TT03/2018 để nộp cho SNV

1. Mục đích

Giúp CBTC tổng hợp được báo cáo 0203b theo TT03/2018 để nộp cho SNV

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R39, căn cứ vào bản ghi quá trình lương, phụ cấp của CBNV để in được Biểu số 0203b.N. Tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV.
  • Kích đúp chuột vào Biểu số 0203b.N. Tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức.
  • Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 15/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA