Tổng hợp công

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận nhanh kết quả chấm công để tính lương theo ngày công.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Tiền lương\Tổng hợp công. Nhấn Thêm mới.

2. Chọn Tháng và Năm Tổng hợp công.

3. Tích chọn Có CBNV nghỉ chế độ phu quân/phu nhân hay không? Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhập Số ngày nghỉ hưởng BHXH, Số ngày nghỉ không lương cho từng CBNV => chương trình tự động tính Số ngày làm việc hưởng nguyên lương.

6. Nhấn Cất.

7. Để loại bỏ cán bộ nào ra khỏi danh sách tổng hợp công, nhấn Loại bỏ.

8. Muốn xóa bảng tổng hợp công thì ngoài màn hình danh sách, nhấn Xóa.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA