Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện

1. Mục đích

Giúp kế toán tự tùy chỉnh mẫu bảng lương theo mong muốn của đơn vị mà không cần phải mất thời gian nhờ MISA hỗ trợ sửa mẫu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, do mỗi đơn vị có các mẫu bảng lương khác nhau mà các bảng lương hiện tại của chương trình không đáp ứng được hết nhu cầu của đơn vị nên phải gửi về MISA hỗ trợ sửa mẫu.

Kể từ phiên bản R33, kế toán có thể tự tùy chỉnh các bảng lương theo mong muốn của đơn vị.

Cụ thể như sau:

 • Trên bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

 • Kế toán nhấn vào biểu tượng cây bút để tùy chỉnh: Tiêu đề báo cáo, Nội dung hiển thị (các cột trên bảng lương), Chân chữ ký.

 • Tiêu đề báo cáo:
  • Nhấn chuột vào các dòng Tiêu đề báo cáo để sửa lại tên.
  • Tích chọn có Hiển thị trên báo cáo hay không.
  • Chọn Cỡ chữKiểu chữ.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Nội dung hiển thị trên bảng lương:
  • Nhấn chuột vào các dòng để sửa lại tên.
  • Nhập Thuộc cột cho cột, nếu không thuộc cột nào thì để trống.
  • Tích chọn có Hiển thị trên báo cáo hay không.
  • Chọn Cỡ chữKiểu chữ.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Sửa chân chữ ký:
  • Nhấn chuột vào các dòng Nội dung để sửa lại tên.
  • Tích chọn có Hiển thị trên báo cáo hay không.
  • Chọn Cỡ chữKiểu chữ.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Sau khi tùy chỉnh xong bảng lương, nhấn Cất mẫu hoặc Cất thành mẫu mới.
 • Trường hợp muốn lấy lại mẫu ngầm định, nhấn Lấy lại mẫu ngầm định.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA