1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Kế toán muốn bổ sung bảng chênh lệch lương để gửi kho bạc kèm bảng lương hàng tháng (PTC Đức Linh)

Kế toán muốn bổ sung bảng chênh lệch lương để gửi kho bạc kèm bảng lương hàng tháng (PTC Đức Linh)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng chênh lệch lương để gửi cho Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chương trình sẽ chỉ ra các cán bộ có biến động lương trong tháng 1.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận