1. Trang chủ
  2. Quên mật khẩu MISA thì làm như thế nào?

Quên mật khẩu MISA thì làm như thế nào?

Nếu quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu sai => sử dụng chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đơn vị, Số điện thoại đăng ký tài khoản MISA.

2. Nhấn Quên mật khẩu.

3. Nhập Mã xác thực theo các chữ/số bên cạnh. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

4. Nhập Mã xác nhận được gửi đến số điện thoại. Nhấn Xác nhận.

5. Nhập mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt.

6. Nhập lại mật khẩu mới lần nữa. Nhấn Đồng ý.

7. Chương trình cập nhật mật khẩu thành công. Nhấn Đồng ý.

8. Nhập mật khẩu, nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào phần mềm.

Cập nhật 03/02/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA