Quên mật khẩu đăng nhập MISA QLCB thì làm như thế nào?

Mục đích: Giúp người dùng lấy lại mật khẩu và đăng nhập vào MISA QLCB trong trường hợp quên mật khẩu.

Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp 1: Tài khoản chưa nâng cấp bảo mật

 1. Tại màn hình đăng nhập, chọn Quên mật khẩu.
 2. Nhập mã xác thực phần mềm trả ra, nhấn Lấy lại mật khẩu.
 3. Anh/chị kiểm tra tài khoản email đã khai báo khi tạo tài khoản để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu.
 4. Nhấn vào đường dẫn trong email.
 5. Tự động điều hướng đến màn hình đổi mật khẩu mới. Chọn Xác nhận.
 6. Sau khi đổi mật khẩu mới thành công, anh/chị đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.
 7. Xác nhận thông tin để nâng cấp bảo mật tài khoản.

Trường hợp 2: Tài khoản đã nâng cấp bảo mật MISA ID

 1. Sau khi chọn Quên mật khẩu, phần mềm tự động điều hướng để anh/chị đổi mật khẩu MISA ID (tài khoản dùng chung cho các phần mềm khác của MISA). Nhập số điện thoại đã khai báo khi xác nhận nâng cấp bảo mật tài khoản, chọn Lấy lại mật khẩu.
 2. Nhập mã xác thực OTP được gửi về tin nhắn điện thoại, chọn Tiếp tục.
 3. Nhập mật khẩu mới, chọn Tạo mật khẩu.
 4. Sau khi đổi mật khẩu mới thành công, anh/chị đăng nhập lại vào phần mềm bằng mật khẩu mới.
Cập nhật 08/09/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA