Quản lý người dùng

Giúp CBTC sửa tên đăng nhập, chọn vai trò, kích hoạt/ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC tại đơn vị.

Sửa tên đăng nhập

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn cán bộ trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Nhập Tên đăng nhập mới, Email => chương trình tự động tích chọn Gửi email thông báo. CBTC truy cập vào email để xem thông tin đăng nhập mới.

4. Nhấn Đồng ý.

Chọn vai trò cho CBCCVC

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn CBCCVC trên danh sách, nhấn Chọn vai trò.

3. Chọn vai trò cho CBCCVC. Nhấn Đồng ý.

Kích hoạt tài khoản cho CBCCVC

1. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Kích hoạt.

2. Chương trình sẽ hiển thị thông báo Kích hoạt tài khoản thành công. Nhấn Đồng ý.

3. Khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về cho CBNV cùng với Tên đăng nhậpMật khẩu để CBNV biết và đăng nhập vào chương trình.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập vào phần mềm , anh/chị vui lòng đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.

Ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC

1. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Ngừng kích hoạt.

2. Nhấn để chắc chắn muốn ngừng kích hoạt tài khoản CBCCVC.

3. Khi ngừng kích hoạt thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về cho CBNV.

Đặt lại mật khẩu

1. Tại menu Hệ thống\Quản lý người dùng, phần mềm đã bổ sung tính năng Đặt lại mật khẩu trên thanh công cụ.

Với tài khoản đã nâng cấp bảo mật theo Email/Số điện thoại
  • Khi Đặt lại mật khẩu, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo không cho đặt lại mật khẩu.

Với tài khoản chưa nâng cấp bảo mật theo Email/Số điện thoại

1. Tại giao diện Quản lý người dùng, nhấn Đặt lại mật khẩu.

  • Khi tích chọn Đặt lại mật khẩu gửi về email, nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm sẽ hiển thị thông báo mật khẩu đã được đặt lại thành công. Nhấn Đồng ý để đóng thông báo.
  • Mở email và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.

  • Khi tích chọn Tự nhập, anh/chị nhập lại mật khẩu mới và nhập xác nhận lại mật khẩu. Nhấn Đồng ý để đặt lại mật khẩu.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA