1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. CBTC muốn hiển thị đầy đủ tất cả các quyết định khen thưởng các năm trên mẫu SYLL 2C TW

CBTC muốn hiển thị đầy đủ tất cả các quyết định khen thưởng các năm trên mẫu SYLL 2C TW

1. Mục đích

Giúp CBTC xem được đầy đủ các quyết định khen thưởng các năm của CBNV trên mẫu 2C SYLL.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, trên mẫu 2C SYLL chỉ hiển thị quyết định khen thưởng gần nhất.

– Kể từ phiên bản R35, Chương trình hiển thị đầy đủ các quyết định khen thưởng khi in mẫu 2C-TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan