Thực hiện tinh giản biên chế

1. Mục đích

Hoàn thiện đầy đủ luồng tinh giản biên chế.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm hoàn thiện đầy đủ luồng tinh giản biên chế.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 20/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA