CBTC muốn có thêm nghiệp vụ lưu trữ, thống kê thông tin sức khỏe cán bộ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thêm nghiệp vụ lưu trữ, thống kê thông tin sức khỏe cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, Tại đơn vị, mỗi năm 2 lần sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần. Sau khi thực hiện khám xong, CBTC cần lưu trữ thông tin này vào trong hồ sơ để lưu trữ, thống kê và cập nhật vào sơ yếu lý lịch. Hiện tại phần mềm cho phép lưu thông tin sức khỏe tuy nhiên không thể lưu theo quá trình nên khi in sơ yếu lý lịch thì CBNV phải vào cập nhật thông tin sức khỏe mới nhất.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung nghiệp vụ cho phép lưu trữ thông tin về các đợt khám sức khỏe để cập nhật tình trạng sức khỏe của CBNV theo thời gian, từng đợt khám.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, chọn mục 7. Thông tin khác. Tại đây phần mềm đã bổ sung nghiệp vụ Đợt khám sức khỏe, cho phép lưu trữ thông tin về các đợt khám sức khỏe.

2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo các thông tin đợt khám sức khỏe của CBNV:

  • Chọn Đợt khám sức khỏe, chọn Năm
  • Phần mềm tự động lấy lên mục Tình trạng sức khỏe, Chiều cao, Cân nặng, Nhóm máu dựa trên các thông tin đã được khai báo tại Thông tin y tế. Anh/chị có thể sửa lại các trường thông tin này.
  • Nhập Ghi chú sức khỏe của CBNV nếu có
  • Có thể nhấn Đính kèm tệp để đính kèm các tệp liên quan đến hồ sơ sức khỏe của CBNV.
  • Nhấn Đồng ý để phần mềm tự động lưu trữ thông tin.

3. Sau khi đã khai báo, các thông tin về sức khỏe của CBNV sẽ được tự động cập nhật đồng thời tại phần Thông tin y tế.

Cập nhật 17/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA