Đơn vị cấp dưới cập nhật hồ sơ quyết định tinh giản biên chế

1. Mục đích

Hoàn thiện luồng thực hiện tinh giản biên chế: cho phép đơn vị cấp dưới cập nhật hồ sơ quyết định tinh giản biên chế.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm cho phép đơn vị cấp dưới cập nhật hồ sơ quyết định tinh giản biên chế.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị cấp dưới, sau khi nhận được thông báo tinh giản biên chế từ đơn vị Sở nội vụ, nhấn vào thông báo.

2. Chương trình sẽ hiển thị trạng thái “Sở nội vụ đã gửi thông báo tinh giản biên chế”. Khi anh/chị click vào trạng thái này, hệ thống sẽ hiển thị nội dung chi tiết của thông báo tinh giản biên chế từ cấp trên kèm tài liệu đính kèm nếu có.

3. Tích chọn CBNV thuộc chính sách tinh giản biên chế, nhấn Cập nhật hồ sơ.

4. Phần mềm sẽ hiển thị form cập nhật hồ sơ tương ứng với chính sách tinh giản biên chế. VD ở đây là loại Thôi việc ngay.

5. Khai báo các thông tin quyết định và thông tin công việc. Có thể nhấn Đính kèm tệp để đính kèm các tệp liên quan.

6. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động sinh bản ghi vào hồ sơ của CBNV.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA