CBTC muốn ghi nhận kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp tự đánh giá và cấp trên đánh giá để kết nối CSDLQG của BGD

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp tự đánh giá và cấp trên đánh giá để kết nối CSDLQG của BGD.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, hiện tại phần mềm QLCB đang thực hiện kết nối với CSDLQG của BGD. Trong đó có việc kết nối thông tin đánh giá chuẩn nghề nghiệp đặc thù ngành giáo dục để thực hiện kết nối. Hiện tại trên phần mềm mới chỉ đang cho phép ghi nhận kết quả cấp trên đánh giá cuối cùng theo từng tiêu chí và xếp loại chung.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm cho phép CBTC tại đơn vị ghi nhận kết quả đánh giá của CBNV theo từng tiêu chí gồm tự đánh giá và cấp trên đánh giá.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Đánh giá chuẩn NN\Chuẩn nghề nghiệp, tại phần đánh giá từng tiêu chí, phần mềm đã bổ sung cột Tự đánh giá, cho phép CBNV có thể tự đánh giá bản thân theo từng tiêu chí.

2. Tại phần đánh giá chung, phần mềm sẽ hiển thị thêm cột Xếp loại của cá nhân.

Cập nhật 16/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA