CBTC mong muốn thêm tiêu chí lọc độ tuổi tại phần tìm kiếm thống kê

1. Mục đích

Giúp CBTC dễ dàng tím kiếm tiêu chí theo độ tuổi tại phần tìm kiếm thống kê.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, để tổng hợp nhanh danh sách CBNV theo tiêu chí, đơn vị đang sử dụng tính năng tìm kiếm thống kê. Tuy nhiên tại phần tiêu chí lọc theo độ tuổi, phần mềm chỉ cho phép lựa chọn 5 giá trị. Tuy nhiên trên thực tế đơn vị cần linh hoạt hơn để tổng hợp danh sách.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo độ tuổi.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tìm kiếm thống kê, tại đây phần mềm đã bổ sung tiêu chí Thống kê theo độ tuổi, cho phép đơn vị tổng hợp nhanh Danh sách CBNV theo độ tuổi.

2. Khi chọn Thống kê theo độ tuổi, anh/chị có thể chọn tìm kiếm theo khung độ tuổi.

Cập nhật 17/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA