CBTC mong muốn sửa quá trình công tác của cán bộ chuyển từ đơn vị khác sang

1. Mục đích

Giúp CBTC dễ dàng sửa xóa quá trình công tác của cán bộ chuyển từ đơn vị khác sang.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, trong quá trình sử dung phần mềm có phát sinh nghiệp vụ điều chuyển tiếp nhận. Với các quá trình công tác được nhập từ đơn vị cũ chuyển sang đơn vị mới thì không sửa được các thông tin như từ ngày, đến ngày, loại quyết định hay xóa hẳn đi nếu thừa hoặc không chính xác. Tuy nhiên hiện tại phần mềm không cho phép xóa các quá trình công tác cũ được nhập ở đơn vị điều chuyển cũng như không cho sửa một số thông tin gây khó khăn cho đơn vị.

– Kể từ phiên bản R54, đối với các bản ghi quá trình được ghi nhận tại đơn vị cũ: đánh dấu đó là quá trình của đơn vị khác khai báo và vẫn cho phép sửa thông tin bình thường.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị, sau khi tiếp nhận CBNV từ đơn vị khác sang, vào menu Hồ sơ, mục 2. Quá trình công tác. Tại đây, đối với các bản ghi quá trình được ghi nhận tại đơn vị cũ, phần mềm hiển thị đó là quá trình của đơn vị khác qua cột Đơn vị công tác.

2. Đồng thời phần mềm cũng cho phép sửa các trường thông tin tại quá trình công tác ở đơn vị cũ.

Cập nhật 12/07/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA