Biểu số 0204N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Thông tư 03/2018/TT-BNV) không lên đủ số lượng

Biểu hiện: Cán bộ nhân viên không thuộc phòng ban nào không được thống kê lên báo cáo

Nguyên nhân:

  • Đơn vị đang quản lý một số CBNV không thuộc phòng ban nào

Giải pháp:

  • Để in Biểu số 0204/BNV-CBCCVC thống kê được toàn bộ CBNV trong đơn vị, anh chị thực hiện như sau:
    • Vào Báo cáo/Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV/Biểu số 0204/BNV-CBCCVC
    • Tại bảng tham số, chọn Tất cả (Bao gồm cả Khác (Để trống)) để lấy lên các CBNV không thuộc phòng ban nào.
Cập nhật 06/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA