Bổ sung báo cáo C02X và C05X theo TT70

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo C02X và C05X theo TT 70/2017/TT-BTC

2. Chi tiết thay đổi

In Mẫu C02-X: Bảng thanh toán lương, phụ cấp.

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
 • Lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp. Xem hướng dẫn lập bảng lương tại đây.
 • Nhấn In\Mẫu C02-X: Bảng thanh toán lương, phụ cấp.

 • Chương trình in báo cáo như sau:

In Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính các khoản khác.
 • Lập bảng tính các khoản khác. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nhấn In\Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp.

 • Chương trình in mẫu như sau:

In Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm cấp xã.

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính các khoản khác.
 • Lập bảng tính các khoản khác. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nhấn In\Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm cấp xã.

 • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 10/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA