Bổ sung Biểu báo cáo biến động tăng giảm lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo tăng giảm lương, phụ cấp trong tháng tới để thuyết minh chi trả lương cho CBNV trong tháng gửi PNV và PTC phê duyệt quỹ lương tăng giảm và nộp cho KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R36, khi lập được 2 BẢNG LƯƠNG THÁNG LIỀN KỀ NHAU thì kế toán có thể in được Báo cáo biến động tăng giảm lương.

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Chọn tháng cần in báo cáo, nhấn In\Báo cáo biến động tăng giảm lương.

  • Chương trình in báo cáo như sau:

  • Trường hợp anh/chị in báo cáo của tháng mà tháng trước chưa có bảng lương thì chương trình hiển thị cảnh báo để anh/chị biết:

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA