Kế toán mong muốn Phân quyền truy cập dữ liệu cho CBTC chỉ có quyền ở Phân hệ Hồ sơ

1. Mục đích

Giúp kế toán phân quyền truy cập dữ liệu cho CBTC chỉ có quyền sử dụng phân hệ Hồ sơ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, chương trình mặc định CBTC có quyền sử dụng tất cả các phân hệ.

– Kể từ phiên bản R36, khi CBNV được phân quyền là CBTC thì chỉ xem được phân hệ Hồ sơ mà không xem được phân hệ Tiền lương (Dự toán lương, Cải cách tiền lương, Tính lương và 1 số danh mục liên quan đến Lương).

  • Ví dụ tại đơn vị có sử dụng phân hệ Hồ sơ và Lương, phân quyền cho CBNV có vai trò là CBTC (Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng).
    • Chọn CBNV được phân quyền là CBTC.
    • Nhấn Chọn vai trò.
    • Tích chọn vai trò CBTC. Nhấn Đồng ý.

  • Đăng nhập vào CBNV vừa được phân quyền là CBTC. CBTC không nhìn thấy phân hệ Tiền lương và 1 số danh mục liên quan đến Lương.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA