Kế toán muốn hạch toán các khoản khác vào chương, khoản, tiểu mục để kết nối làm giấy rút với phần mềm KTX Bamboo

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán các khoản khác vào chương, khoản, tiểu mục để kết nối làm giấy rút với phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R36, khi phần mềm Bamboo 2020 kết nối với QLCB để lập giấy rút dự toán thì trên Bamboo 2020 sẽ tự động lấy các khoản thu nhập từ phụ cấp khác hạch toán vào các chương khoản tiểu mục tương ứng.

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối Bamboo 2020 và QLCB tại đây.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA