Kế toán muốn tính các phụ cấp hưởng đúng theo tỷ lệ hưởng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng lương các khoản phụ cấp hưởng đúng theo tỷ lệ hưởng lương cho CBNV tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi 

– Kể từ phiên bản R36, chương trình cải tiến màn hình thêm phụ cấp để tính đúng phụ cấp cho các cán bộ tập sự chỉ hưởng lương 85%.

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Chọn CBNV trên danh sách, nhấn Thêm tại phần Phụ cấp.
  • Chọn Loại phụ cấp, nhập Tỷ lệ, Tỷ lệ hưởng.
  • Khai báo thêm các thông tin khác và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA