Kế toán muốn lặp lại tiêu đề bảng lương từ trang thứ 2 để tiện theo dõi và kiểm tra số liệu

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in bảng lương sẽ lặp lại tiêu đề từ trang thứ 2 để tiện kiểm tra, theo dõi số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, một số mẫu bảng lương chưa lặp lại tiêu đề từ trang thứ 2 nên kế toán khó theo dõi được số liệu

– Kể từ phiên bản R36, khi in các bảng lương thì chương trình sẽ lặp lại tiêu đề từ trang thứ 2 để dễ theo dõi.

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Lập các bảng lương tháng và nhấn In để in các mẫu bảng lương.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA