Kế toán muốn tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bao gồm cả chênh lệch bảo lưu

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bao gồm cả chênh lệch bảo lưu.

Theo QĐ nghị định 204 về thực hiện xếp ngạch lương mới, các cán bộ công chức cấp xã được chuyển sang chức danh và bậc lương mới theo NĐ mà bậc tại ngạch mới thấp hơn ngạch chuyên trách chuyên môn đang hưởng thì được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương chuyên môn đang hưởng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R36, phần mềm ghi nhận hệ số chênh lệch bảo lưu nhưng chưa thực hiện tính lương (cả dự toán lương, tính lương, CCTL).

– Kể từ phiên bản R36, chương trình sẽ tính phần chênh lệch bảo lưu như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV, tại phần Quá trình lương, nhấn Thêm/Sửa để khai báo thông tin lương và nhập Chênh lệch bảo lưu.

Khi khai báo hệ số lương của ngạch mới thấp hơn hệ số lương của ngạch cũ, anh/chị nhập số chênh lệch vào Chênh lệch bảo lưu.

Ví dụ:

Ngày 15/10/1017, CBNV được hưởng ngạch Chuyên viên, hệ số 4.65

Ngày 20/02/2020, CBNV được hưởng ngạch Chuyên viên chính, hệ số 4.40

=> Như vậy, anh/chị nhập Chênh lệch bảo lưu là 0.25

  • Khi tính lương chương trình hiển thị thêm cột Chênh lệch bảo lưu vào sau cột Hệ số lương để hiển thị rõ số chênh lệch kế toán nhập ở Danh sách CBNV.

  • Khi lập dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp, anh/chị nhập CLBL cũ, CLBL mới (nếu có) => sau khi nhập xong, chương trình sẽ tính lại dự toán lương.

  • Khi lập bảng lương truy lĩnh, anh/chị cũng nhập CLBL cũ, CLBL mới (nếu có) => sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Cập nhật 20/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA