Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

1. Mục đích

Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, phần mềm chưa có bảng lương theo số tiền cho các đối tượng lao động hợp đồng và chưa đáp ứng nghiệp vụ nâng lương cho lao động hưởng theo số tiền.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA