Phòng Nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN muốn thống kê danh sách CBCCVC điều chuyển, tiếp nhận của từng đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp Phòng Nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN thống kê danh sách CBCCVC điều chuyển, tiếp nhận của từng đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, phần mềm cho phép Phòng Nội vụ có thể thống kê danh sách CBCCVC cấp dưới theo nhiều tiêu chí: Loại cán bộ, trình độ chuyên môn, dân tộc, bậc lương…nhưng không cho phép thống kê danh sách CBCCVC điều chuyển, tiếp nhận của từng đơn vị.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm bổ sung các tiêu chí thống kê tìm kiếm

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, nhấn Tìm kiếm thống kê trên thanh menu. Tại phần Chọn tiêu chí thống kê, phần mềm đã bổ sung điều kiện thống kê Loại điều chuyển, cho phép ĐVCQ, cơ quan nội vụ thống kê được biến động CBCCVC

Ngoài ra phần mềm cũng bổ sung điều kiện lọc Điều động/Luân chuyển/Tiếp nhận.  khi chọn tìm kiếm theo Loại điều chuyển.

2. Ngoài ra, nếu tìm kiếm theo Đơn vị công tác, phần mềm cũng bổ sung mã ngân sách để anh/chị có thể tìm kiếm dễ dàng.

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA