CBTC giữ nguyên thứ tự nhập khẩu khi nhập khẩu vào phần mềm và mong muốn sắp xếp lại được danh sách CBNV nếu cần

1. Mục đích

Giúp CBTC giữ nguyên thứ tự nhập khẩu khi nhập khẩu vào phần mềm và có thể sắp xếp lại được danh sách CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, khi nhập khẩu vào phần mềm, phần mềm không tự động sắp xếp theo thứ tự được nhập khẩu mà đang ngầm theo chức vụ; đồng thời phần mềm chưa có chức năng sắp xếp tại mành hình danh sách CBNV.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự trên màn hình danh sách trích ngang để người sử dụng có thể tự sắp xếp theo trật tự nhất định, đồng thời khi nhập khẩu cũng cải tiến để lưu lại thứ tự đúng theo file nhập khẩu.

Cụ thể như sau:

1. Xem phim hướng dẫn sắp xếp CBNV

2. Ngoài ra, khi anh chị nhập khẩu danh sách CBNV lên phần mềm, phần mềm sẽ hiển thị danh sách CBNV lên đúng thứ tự đúng theo file nhập khẩu

  • File danh sách CBNV trên excel có thứ tự CBNV như sau:

  • Tại phần mềm QLCB, nhấn Tiện ích\Nhập khẩu hồ sơ.

  • Khi nhập khẩu file Danh sach CBNV, phần mềm vẫn giữ nguyên được thứ tự CBNV như trên file nhập khẩu.

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA