CBTC mong muốn Báo cáo Danh sách cán bộ nhân viên có sai sót trong hồ sơ điện tử chỉ kiểm tra thiếu chức vụ hoặc chức danh

1. Mục đích

CBNV nếu thiếu cả chức vụ và chức danh thì mới hiển thị sai sót trong hồ sơ điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, nếu không điền đủ chức vụ và chức danh sẽ hiện lên danh sách CBNV có sai sót trong hồ sơ điện tử.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm sửa báo cáo DS CBNV có sai sót trong hồ sơ điện tử, CBNV nếu thiếu cả chức vụ và chức danh thì mới thống kê lên báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, khi khai báo Thông tin chung của CBNV, tại phần khai báo Chức vụ, Chức danh, nếu anh/chị để trống thì khi Cất hồ sơ, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo Cần nhập một trong hai thông tin chức vụ hoặc chức danh.

2. Trường hợp CBNV chỉ khai báo mình chức vụ hoặc chức danh, trên báo cáo Danh sách Cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử sẽ không hiển thị sai sót.

Ví dụ: CBNV Hà Ngọc Anh chỉ khai báo Chức danh.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử.

  • CBNV Hà Ngọc Anh sẽ không hiển thị sai sót về chức vụ/chức danh.

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA