CBTC không muốn hiển thị thông tin Đoàn lên mục 28: Quá trình công tác mà phải hiển thị ở mục 17 trong mẫu 2C

1. Mục đích

Không hiển thị thông tin Đoàn lên mục 28: Quá trình công tác mà hiển thị ở mục 17 trong mẫu 2c.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, hiện đang lấy mục 17 là Căn cứ bản ghi quá trình tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, Đoàn thể có bản ghi mới nhất do đó các CBNV có ngày tham gia đảng gần hơn sẽ lấy lên thông tin của Đảng chứ không lấy Đoàn, đồng thời quá trình đang lấy đầy đủ các thông tin bản ghi của quá trình công tác, quá trình đoàn và đảng.

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm lấy các bản ghi tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, TC CT-XH vào Quá trình công tác theo nguyên tắc không lấy lên các bản ghi có ngày tham gia < ngày hiệu lực của QTCT đầu tiên hoặc ngày vào đơn vị (nếu chưa có quá trình công tác)

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\tab Danh sách trích ngang, nhấn In, chọn in mẫu 2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức.

3. Tại đây quá trình đoàn đã hiển thị ở mục 17 thay vì mục 28.

4. Chọn in mẫu 2C/TCTW-98: Sơ  yếu lý lịch 

5. Tại đây quá trình đoàn đã hiển thị ở mục 15.

Cập nhật 22/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA