CBTC SNV mong muốn có báo cáo thống kê được tình trạng nhập thông tin của CBNV theo nghiệp vụ và theo trường dữ liệu

1. Mục đích

Giúp CBTC SNV có báo cáo thống kê được tình trạng nhập thông tin của CBNV theo nghiệp vụ và theo trường dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R47, phần mềm bổ sung báo cáo trên nghiệp vụ tra cứu hồ sơ chưa hoàn thiện.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA