Kế toán muốn bổ sung thông tin chỉnh sửa bảng lương để đáp ứng mẫu PGD Châu Thành Tây Ninh

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh được mẫu bảng lương theo mong muốn của đơn vị mà không phải liên hệ với MISA nhờ hỗ trợ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cập nhật chức năng tùy chỉnh bảng lương.

  • Tại phần Tiêu đề: bổ sung tùy chọn ẩn/hiện hoặc sửa lại nội dung Mức lương cơ sở.

  • Tại phần Thân trang, bổ sung tùy chọn ẩn hiện các nội dung sau:

Bậc lương

Ngày hưởng

Ngày hưởng TNN

Ngày hưởng PC TNVK

Số ngày nghỉ và Thành tiền của Nghỉ hưởng BHXH và nghỉ không lương.

Tên đơn vị

Bổ sung: Cột HSL * tỷ lệ hưởng lương = HSLHH (không bao gồm CLBL)

Đổi tên cột HSLHH thành HSLHH (bao gồm CLBL)

Cộng hệ số các khoản phụ cấp

Cộng hệ số các khoản phụ cấp và HSL

Thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng lương theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA