Kế toán muốn tính gộp các khoản truy lĩnh do nâng lương, phụ cấp vào cùng 1 bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán tính gộp các khoản truy lĩnh do nâng lương, phụ cấp vào cùng một bảng lương để thuận tiện cho việc tính tổng tiền và theo dõi chung.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, đơn vị muốn tính lương truy lĩnh phải thực hiện tính nhiều lần và cộng tay các bảng để được số cuối cùng, mất nhiều thời gian và công sức.

– Kể từ phiên bản R40, đơn vị có thể tính lương truy lĩnh tất cả các khoản trên cùng một bảng truy lĩnh, rút ngắn thời gian và đỡ mất công sức.

  • Tùy thuộc vào đơn vị Tùy chọn tính lương để chương trình hiển thị các màn hình tương ứng khi tính lương truy lĩnh.
  • Chọn menu Tiền lương\Tính lương truy lĩnh.

  • Nhấn Thêm bảng truy lĩnh nâng lương.

  • Chọn Khoản lương được nâng Tất cả các khoản.
  • Chọn Nguồn chi trảSố tiền.

  • Nhấn Tính lương truy lĩnh.
  • Để thêm bảng truy lĩnh nâng lương và tăng MLCS, anh chị thực hiện tương tự.
Cập nhật 29/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA