Đơn vị tài chính, chủ quản muốn kiểm soát danh mục dùng chung các phụ cấp, ngạch bậc lương

1. Mục đích

Đơn vị tài chính và đơn vị chủ quản muốn kiểm soát danh mục dùng chung các phụ cấp, ngạch bậc lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, các danh mục phụ cấp, ngạch bậc lương, nguồn chi trả là các danh mục dùng chung và mở ra cho tất cả các đơn vị có thể thêm, sửa dẫn đến việc đơn vị cấp trên rất khó kiểm soát danh mục.

– Kể từ phiên bản R40, đơn vị tài chính hoặc đơn vị chủ quản có thể chỉnh sửa/cập nhật danh mục và thực hiện ban hành xuống đơn vị cấp dưới; Đơn vị cấp dưới nhận thông báo và thực hiện đồng bộ danh mục của đơn vị cấp trên về sử dụng tại đơn vị hoặc tự thêm danh mục của riêng đơn vị.

Cụ thể như sau:

Đơn vị cấp trên ban hành danh mục

Ví dụ ban hành danh mục Phụ cấp giáo dục.

 • Nhấn Thêm để thêm phụ cấp.
 • Điền các thông tin Mã phụ cấp, Tên phụ cấp, Hưởng theo.
 • Nhấn Cất.

 • Tích chọn nội dung cần ban hành.
 •  Chọn Ban hành trên thanh menu để ban hành danh mục xuống đơn vị cấp dưới.
 • Chương trình đã mặc định sẵn Tiêu đềNội dung. Tuy nhiên anh/chị có thể sửa lại (nếu muốn).
 • Nhấn Ban hành.

Đơn vị cấp dưới lấy danh mục từ đơn vị cấp trên đã ban hành xuống

–  Sau khi đơn vị cấp trên đã ban hành danh mục xuống đơn vị cấp dưới, màn hình của đơn vị cấp dưới sẽ hiển thị thông báo.

 • Nhấn Đồng bộ danh mục.

–  Nếu trong danh mục của đơn vị cấp dưới đã có danh mục giống như danh mục đơn vị cấp trên đã ban hành, chương trình sẽ tự động map sẵn với danh mục đã có trong đơn vị.

 • Tích chọn danh mục cần đồng bộ.
 • Nhấn Đồng ý.

–  Nếu trong danh mục của đơn vị cấp dưới chưa có danh mục giống như danh mục đơn vị cấp trên đã ban hành, đơn vị cấp dưới có thể thực hiện chọn lại bằng cách:

Cách 1: Chọn danh mục phụ cấp tương tự.

 • Chọn danh mục phụ cấp tương tự đã có sẵn.
 • Tích chọn những danh mục cần đồng bộ.
 • Nhấn Đồng ý.

Cách 2: Thêm mới danh mục.

 • Nhấn vào biểu tượng dấu (+) để thêm mới danh mục chưa có sẵn.
 • Tích chọn danh mục cần đồng bộ.
 • Nhấn Đồng ý.

–  Với các danh mục khác, đơn vị cấp trên cũng có thể bạn hành danh mục và đơn vị cấp dưới vẫn có thể đồng bộ danh mục từ đơn vị cấp trên.

 • Thao tác anh/chị thực hiện tương tự như danh mục phụ cấp.
Cập nhật 29/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA