Kế toán muốn tính tiền lương thực lĩnh trên số thực tế như excel chứ không làm tròn trước từng thành phần rồi mới trừ ra số thực lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được số tiền lương thực lĩnh trên số thực tế như excel chứ không làm tròn trước từng thành phần rồi mới trừ ra số thực lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, phần mềm đang tính và làm tròn từng cột, sau đó trừ thực lĩnh ra được số cuối. Việc này dẫn tới khó khăn cho khách hàng do bảng lương bị lệch so với dự toán đầu năm nên kho bạc không duyệt.

– Kể từ phiên bản R40, phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương làm tròn trước hay sau khi tính tổng lương.

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp hoặc menu Tùy chọn\Hệ thống\Lương.
  • Nhấn Tùy chọn tính lương.
  • Tại phần Tùy chọn làm tròn, chọn Làm tròn hệ số phụ cấp quy đổi từ tỷ lệ.

  • Chọn Làm tròn từng khoản trước khi tính số thực lĩnh.

  • Chọn Làm tròn số thực lĩnh:

Cập nhật 20/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA