Cho phép tra cứu lịch sử đồng ý thỏa thuận

1. Mục đích

Giúp người dùng có thể tra cứu lịch sử đồng ý thỏa thuận nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Trợ giúp\Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

  • Khách hàng sẽ xem được Thỏa thuận sử dụng phần mềm:

Cập nhật 30/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA