Kế toán muốn bổ sung mẫu dự toán lương biểu 01- PGD Thuận Bắc

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo dự toán kinh phí của Phòng giáo dục.

2. Chi tiết thay đổi

Căn cứ vào bảng tính dự toán lương cho cán bộ hiện thời và dự toán lương cho cán bộ tuyển mới có trạng thái đang làm việc tính đến năm in báo cáo, kế toán có thể in báo cáo

Với đơn vị cấp trên (Phòng giáo dục trở lên):

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương\Biểu tổng hợp dự toán kinh phí.

  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in dự toán kinh phí cho từng đơn vị trực thuộc.

– Đối với đơn vị cấp cơ sở

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương\Biểu tổng hợp dự toán kinh phí.
  • Chọn đợt, năm in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in dự toán kinh phí cho từng CBNV trong đơn vị.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA