CBTC muốn bổ sung thông tin đính kèm tệp vào các form khai báo thông tin chi tiết và view được trực tiếp trên giao diện để thuận tiện cho việc theo dõi hồ sơ

1. Mục đích

Giúp CBTC đính kèm tệp khi khai báo từng thông tin chi tiết. Ví dụ quá trình công tác sẽ có tệp đính kèm riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, toàn bộ danh mục tài liệu đính kèm đang được đưa hết vào mục 11 của phần khai báo hồ sơ. Để rà soát đơn vị phải thoát phần đang làm để mở mục 11 tải tài liệu đính kèm về. Ngoài ra số lượng file đính kèm nếu nhiều đơn vị rất khó tìm ra file cần thiết do mỗi một cán bộ lại có cách đặt tên file riêng.

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép CBTC đính kèm từng tài liệu cho từng nhóm thông tin

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Khi khai báo các thông tin, để đính kèm hồ sơ, nhấn Đính kèm. Chọn đến tệp đính kèm trong máy tính và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA