Cải tiến cây đơn vị SNV Bình Thuận

1. Mục đích

Cải tiến cây đơn vị SNV Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm cải tiến cây đơn vị SNV BÌnh Thuận theo yêu cầu thay đổi của SNV Bình Thuận:

 • Đối với Sở y tế:
  • Y tế tuyến huyện: Lấy các đơn vị có cấp đơn vị là tuyến huyện, loại hình đơn vị là Y tế, dân số và gia đình, nhóm đơn vị là Trung tâm y tế
  • Sự nghiệp khác: Lấy các đơn vị có cấp đơn vị là tuyến huyện, loại hình đơn vị là Y tế, dân số và gia đình, nhóm đơn vị là TT dân số-KHHGĐ
 • Sự nghiệp khác: Lấy các đơn vị có cấp đơn vị là tuyến huyện, loại hình đơn vị KHÁC Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đào tạo
 • Sự nghiệp giáo dục:
  • Hiển thị nhóm theo Khối trường
  • Chia thành các bậc: Bậc Trung học cơ sở (khối trường THCS), Bậc Tiểu học (khối trường tiểu học), Bậc Mầm non (mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ), Liên cấp (liên cấp 1,2), Khác (Trung tâm GDTX)
Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA