Cập nhật địa bàn tỉnh Cao Bằng

1. Mục đích

Cập nhật địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, các đơn vị tại huyện Trà Lĩnh (cũ) đã sáp nhập sang Trùng khánh tuy – nhiên hiện tại giao diện đăng nhập và địa chỉ của đơn vị vẫn chưa thay đổi

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm cập nhật lại địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định:

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA