Cải tiến tính năng tùy chỉnh bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh bảng lương theo mong muốn

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép tùy chỉnh tiêu đề cột sang trái, phải, giữa; đồng thời bổ sung dòng ghi chú chỉnh sửa tiêu đề cột để kế toán biết.

1. Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Chọn bảng lương trên danh sách.

3. Nhấn Tùy chỉnh bảng lương.

4. Kích đúp chuột vào mẫu bảng lương cần tùy chỉnh.

5. Phần mềm bổ sung dòng ghi chú “Nhấn chuột phải vào tiêu đề cột để tùy chỉnh kiểu chữ, cỡ chữ trên tiêu đề cột” để anh/chị biết.

6. Đồng thời, bổ sung căn chỉnh tiêu đề cột sang trái, phải, giữa.

Thực hiện các tùy chỉnh khác và Cất thành mẫu mới để sử dụng cho những lần sau.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA